Seitenbeginn . Zur Hauptnavigation . Zum Seiteninhalt

Gemeinsame Medieninformation der Thüringer Staatskanzlei und des Marschallamtes von Małopolska 30 Jahre Deutsch-Polnischer Nachbarschaftsvertrag

74/2021
Erstellt von Thüringer Staatskanzlei

Thüringen und Małopolska bereiten für 2022 das 25-jährige Partnerschaftsjubiläum vor

Heute, am 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrags, trafen Ministerpräsident Bodo Ramelow und Marschall Witold Kozłowski im Rahmen einer Videokonferenz zu einem Gespräch zusammen.

Seit 1991 haben sich die deutsch-polnischen Beziehungen in besonderer Weise entwickelt. Der Nachbarschaftsvertrag war von grundlegender Bedeutung für die polnisch-deutschen Beziehungen und ein Symbol der Versöhnung. Er skizzierte auch die Regeln zur Gestaltung der interregionalen Zusammenarbeit, die polnische und deutsche Regionen in den nächsten 30 Jahren vertieften. Beide Politiker würdigten den großen Beitrag, den die Regionen in beiden Ländern mit ihren Partnerschaften geleistet haben.

Ministerpräsident Ramelow und Marschall Kozłowski hoben an diesem historischen Tag vor allem die langjährige Partnerschaft zwischen Thüringen und Małopolska hervor, die sich auf viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erstreckt und sich als tragfähig in guten wie in schwierigen Zeiten, z.B. in der Corona-Pandemie, erwiesen hat. Marschall Kozłowski nutzte die Gelegenheit, Ministerpräsident Ramelow noch einmal für die Unterstützung in der 3. Welle der Pandemie zu danken. Thüringen hatte der Partnerregion zur akuten Bekämpfung der Auswirkungen der Pandemie Beatmungsgeräte und persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt. Die beiden Politiker gehen nun von einer zügigen Öffnung des gesellschaftlichen Lebens in beiden Ländern aus und unterstrichen noch einmal die Bedeutung der tatsächlichen Begegnungen, sei es im administrativen wie zivilgesellschaftlichen Bereich.

„Beziehungen und Freundschaften wachsen durch persönliche Kontakte und den gelebten Austausch. Unsere Partnerschaft und das Jubiläum 2022 soll weiterhin Deutsche und Polen dazu ermuntern, bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen“ so Ministerpräsident Bodo Ramelow und Marschall Witold Kozłowski übereinstimmend.

Die Zusammenarbeit zwischen Małopolska und Thüringen ist vorbildlich und es ist gelungen, eine gute Kooperationsinfrastruktur in den Regionen aufzubauen. Im Zentrum der Kooperation stehen bislang vor allem Bildungsprojekte und Jugendbegegnungen.

Im Verlauf des Gesprächs vereinbarten beide Seiten, in Vorbereitung auf das 25-jährige Partnerschaftsjubiläum im kommenden Jahr die bestehende Partnerschaftserklärung zu überarbeiten, neue moderne Felder der Kooperation zu erschließen und neue Projekte zu initiieren. Es ist geplant, die neue Partnerschaftserklärung im kommenden Jahr im Rahmen einer Reise des Thüringer Ministerpräsidenten nach Polen in seiner Funktion als Präsident des Bundesrates in Krakau zu unterzeichnen.

Ministerpräsident Ramelow lud Marschall Kozłowski zu einem Besuch nach Thüringen ein.

Die Partnerschaft zwischen Thüringen und Małopolska hat ihren Ursprung in der 1997 geschlossenen Partnerschaft zwischen dem Freistaat und der damaligen Wojewodschaft Krakau.

Am 17. Juni 1991 wurde der Deutsch-Polnische Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet. Dieser Vertrag, sowie der bereits 1990 ausgehandelte Grenzvertrag, und stellt seitdem die Basis für die Entwicklung und Gestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen dar. Er gilt als das bedeutendste Dokument im deutsch-polnischen Verhältnis. Aus dem Vertrag heraus wurde die Deutsch-Polnische Regierungskommission gegründet, die heute in vier Unterausschüssen arbeitet. Zudem nahm mit der Unterzeichnung des Vertrags auch das Deutsch-Polnische Jugendwerk seine Arbeit auf.


Wspólny komunikat prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Kancelarii Stanu Kraju Związkowego Turyngii


30 lat Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie


Małopolska i Turyngia przygotowują się do obchodów 25-lecia partnerstwa w 2022 r.


Dziś, w 30 rocznicę podpisania Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie, marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski i Premier Kraju Związkowego Turyngii Bodo Ramelow spotkali się na wideokonferencji.


Stosunki polsko-niemieckie rozwijały się w szczególny sposób od 1991 roku. Traktat o dobrym sąsiedztwie miał fundamentalne znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich i był symbolem pojednania. Wytyczył też zasady kształtowania współpracy międzyregionalnej, którą polskie i niemieckie regiony pogłębiały przez kolejne 30 lat. Szefowie Małopolski i Turyngii docenili wielki wkład, jaki regiony obu krajów wniosły dzięki partnerstwu w rozwój polsko-niemieckich relacji.


W tym historycznym dniu premier Ramelow i marszałek Kozłowski szczególnie mocno podkreślili wieloletnie partnerstwo Małopolski i Turyngii, obejmujące liczne dziedziny życia społecznego. Okazało się ono trwałe i silne zarówno w dobrych, jak i trudnych czasach, jak np. obecna pandemia koronawirusa. Marszałek Kozłowski skorzystał z okazji, aby jeszcze raz podziękować premierowi Ramelowowi za wsparcie podczas trzeciej fali pandemii. Turyngia dostarczyła do Małopolski w ramach doraźnej pomocy respiratory i środki ochrony osobistej. Szefowie obu regionów, mając nadzieję na szybką stabilizację sytuacji w obu krajach, po raz kolejny podkreślili wagę osobistych spotkań, zarówno na poziomie relacji urzędowych, jak i kontaktów między mieszkańcami regionów.


„Relacje i przyjaźnie rozwijają się dzięki osobistym spotkaniom i żywej wymianie poglądów. Nasze partnerstwo i jego przyszłoroczny jubileusz powinny w dalszym ciągu inspirować Polaków i Niemców do podtrzymywania istniejących i nawiązywania nowych kontaktów”, stwierdzili zgodnie premier Bodo Ramelow i marszałek Witold Kozłowski.


Współpraca pomiędzy Małopolską i Turyngią przebiegała w sposób wzorcowy, zaś w jej ramach udało się stworzyć dobrze funkcjonującą sieć i infrastrukturę współpracy. Centralne miejsce w ramach wymiany zajmowały dotychczas w szczególności projekty związane z edukacją oraz spotkaniami młodzieży.


W trakcie rozmowy na temat przygotowań do obchodów 25-lecia partnerstwa obie strony zdecydowały się uaktualnić dotychczasową umowę o współpracy oraz poszerzyć ją o nowe dziedziny i zainicjować nowe projekty. W przyszłym roku planowane jest podpisanie w Krakowie nowej deklaracji partnerskiej podczas oficjalnej wizyty w Polsce premiera Turyngii, który będzie pełnił wówczas funkcję przewodniczącego Bundesratu – izby wyższej parlamentu Niemiec.


Premier Ramelow zaprosił także Marszałka Kozłowskiego do złożenia wizyty w Turyngii.


Partnerstwo Turyngii i Małopolski zostało zapoczątkowane w 1997 r. umową o partnerstwie Kraju Związkowego z ówczesnym województwem krakowskim.


Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie został podpisany 17 czerwca 1991 r. Traktat ten, podobnie jak traktat graniczny z 1990 roku, stał się od tego czasu podstawą rozwoju i kształtowania stosunków polsko-niemieckich i jest uważany za najważniejszy dokument w stosunkach polsko-niemieckich. Na podstawie Traktatu została powołana Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, w ramach której działają dziś cztery podkomisje. Ponadto od podpisania Traktatu rozpoczęła pracę Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Der Freistaat Thüringen in den sozialen Netzwerken: